Điều Khoản Sử Dụng

Khi sử dụng website Tintieudungmoi.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây. Trang web Tintieudungmoi.com cung cấp các thông tin và tin tức về tiêu dùng tại Việt Nam nhằm mục đích thông tin và tham khảo. Mọi nội dung trên trang web được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và chỉ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, phân phối hoặc sử dụng lại bất kỳ nội dung nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng và tin tưởng vào các thông tin được cung cấp. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng đã được cập nhật. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.